This site uses cookies. By using this site, you agree to our use of cookies. Read more

Realismen: Norske forfattere

veveri.jpg Realismen
I perioden vi kaller realismen skrev forfatterne om virkeligheten og om samfunnsproblemer, og de kom med kritikk av flere sider av samfunnet. Det ble ikke skrevet for å underholde, men for å skape debatt. Forfatterne skrev romaner og skuespill der en eller flere av personene representerte det forfatteren mente. De norske forfatterne reiste til utlandet og fikk impulser fra strømningene i Europa.

 

 

 

 

 

camilla.jpgCamilla Collett (1813-1895)
Den første romanen som tok opp et samfunnsproblem var skrevet av Camilla Collett, søsteren til Henrik Wergeland. Hun skrev om kvinnenes rett til selv å få velge ektemann. Romanen kom ut i 1854/55, og det var første gang en kvinne i Norge hadde skrevet en roman om kvinnesak. Boken ble først gitt ut anonymt, men det ble kjent hvem som var forfatteren. Boken skapte mye debatt, og Camilla Collett ble sterkt kritisert fordi hun som kvinne skrev om forholdet mellom mann og kvinne.

 

 

De mest kjente forfatterne fra 1800-tallet
Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland og Jonas Lie er kalt "De fire store" forfatterne i Norge på 1800-tallet. Alle skrev realistiske verk.
Seinere er det kommet til flere andre "store" forfattere..

kielland.jpgAlexander Kielland (1849-1906)
I romanene sine tar Kielland opp mange samfunnsspørsmål: Klasseskille, maktsyke og undertrykking, skolesystemet, kirkens misbruk av makt, kvinnesak med mer. Kielland skrev elegant og klarte å få leseren engasjert. Han brukte ironi og kontraster som virkemidler.

I romanen "Gift" er det skolesystemet og konfirmasjonen som får gjennomgå. På slutten av 1800-tallet var det kun de rikeste som fikk gå på skole mer enn fem år. De flinkeste elevene fikk sitte på de fremste rekkene, mens de svake ble satt bakerst. På skolen måtte de pugge lærestoffet uten å sette det i noen sammenheng. Det ble meningsløs pugging.

Hovedpersonen i Gift heter Marius, og han er meget flink i latin, men de andre fagene er tunge for ham. I disse timene liker han å knytte lommetørklet sitt til en "rotte" og sende den rundt til de andre elevene. I utdraget som er gjengitt i denne leksjonen, er vi til stede i en geografitime.

Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910)
Bjørnstjerne Bjørnson begynte å skrive under nasjonalromantikken. Han skrev historiske skuespill, dikt og bondefortellinger. "Faderen" i leksjon 5 er et eksempel på det. Da kravene til litteraturen endret seg, ble Bjørnson opptatt av de nye ideene. Han var svært samfunnsengasjert og hadde radikale meninger. Dette gjorde at han begynte å skrive samtidsdramaer der han tok opp samfunnsproblemer som kvinnesak, kirken, maktmisbruk, kjønnsmoral og klasseskille.

Bjørnstjerne Bjørnson fikk nobelprisen i litteratur i 1903.

Henrik Ibsen (1828-1906)
Henrik Ibsen er den mest kjente forfatteren fra denne perioden.

 


jonasl.jpg

Jonas Lie (1833-1908)
Jonas Lie skrev mange bøker i denne perioden, blant annet om kvinnesak og forholdet mellom mann og kvinne. Han skrev også i senere perioder, og blir omtalt i kapittelet Nyromantikken.

Illustrasjoner: Eilif Pettersen: Hjula veveri, Johan Görbitz: Camilla Collett, Eilif Pettersen: Aleksander Kielland, Utsnitt:Eyolf Soot: Jonas Lie


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no