Ordlistene er for tiden ute av drift! /// The dictionaries are currently out of order!

Hva er en preposisjon?

Preposisjoner forteller om sted og tid.

Vi bruker f. eks. preposisjoner når vi skal fortelle hvor noe er plassert (i, på),
når noe skjer, og hvor lang tid noe varer (i, om, for-siden).

  • Preposisjoner bøyes ikke.
  • En preposisjon står aldri alene, men sammen med et annet ord: substantiv, infinitiv eller pronomen.
  • Det er ikke faste regler for bruk av preposisjoner. Det kan være lurt å lære seg de vanligste preposisjonsuttrykkene.
Spinner
Logg inn
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern