Vegen fram

Nettkurs i norsk for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring.vfgutt-1.jpg

Vegen fram byggjer på norskplanen i Kunnskapsløftet, L06, og Grunnleggjande norsk for språklege minoritetar, nivå 2 og 3.

Vegen fram Modul 1 - 2 dekkjer:

  • Norskopplæring på studiespesialiserande utdanningsprogram - Vg1 og dei to første åra på yrkesfagleg utdanningsprogram - Vg1 og Vg2.

Vegen fram - yrkesnorsk

I tillegg er det utviklet moduler i yrkesnorsk (norsk og fag Vg1/Vg2 for programfaga:

  • Bygg og anleggsteknikk
  • Design og handverk
  • Elektrofag
  • Helse- og sosialfag
  • Media og kommuniksasjon
  • Naturbruk
  • Restaurant- og matfag
  • Service og samferdsel
  • Teknologi og industriell produksjon, TIP

Saman med yrkesnorskmodulane er det laga ein eigen modul i norsk med tema frå realfag, Vegen fram - realfag og ein modul med tema frå samfunnsfag, Vegen fram - samfunnsfag

Utdanningsdirektoratet og Hordaland fylkekommune har gitt støtte til utviklingsarbeidet.

Logg inn
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern