This site uses cookies. By using this site, you agree to our use of cookies. Read more

Veien videre

på huk.jpg
Nettbasert norskkurs for unge og voksne innvandrere

Veien videre passer for

  • alle som vil lese tekster og lære norsk på et mellomnivå.
  • minoritetsspråklige voksne som tar Grunnskole for voksne.

Veien videre følger norskplanen K06 for ungdomstrinnet og Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3. Veien videre er delt i fire deler. Faktadelen inneholder lærestoff i grammatikk, studieteknikk, sjangrer, virkemidler, språkhistorie, litteraturhistorie med mer.


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies