Veien inn

vi_mann3.jpg Nettbasert begynneropplæring i norsk for unge og voksne innvandrere

  • I Veien inn lærer du å forstå, lese, skrive og snakke norsk.
  • Du lærer også om det norske samfunnet. Kurset er delt i flere nivåer; A1, A2, B1, B2 og C1.
  • Veien inn bygger på "Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne".
  • Veien inn fører fram til de nasjonale norskprøvene.
Logg inn
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern