Ordlistene er for tiden ute av drift! /// The dictionaries are currently out of order!

10. Ett eller to ord?

fiskekake.jpg

Når du setter sammen to eller flere ord til et nytt ord, må du skrive dem sammen.
Eks.:
skrive+bord = skrivebord
syke+hus+avdeling = sykehusavdeling
frityr+stekt = frityrstekt

På engelsk er det vanlig å skrive ordene hver for seg, men på norsk skriver vi ordene i ett der det er mulig.
Eks.:
mobile phone (engelsk) - mobiltelefon (norsk)
temperature changes (engelsk) - temperaturforandringer (norsk)
climate conference(engelsk) - klimakonferanse(norsk)

På norsk kan vi også lage nye ord ved å sette sammen eksisterende sammensatte ord.
Eks.: fabrikkarbeider+lønn = fabrikkarbeiderlønn

Fire tips for å huske at sammenskriving av enkeltord er regelen på norsk.

  • Dreier det seg om en ting, skal ordet skrives i ett på norsk.
  • Kan et ord uttales i ett, skal det skrives i ett.
  • Ligger trykket på førsteleddet, skal det skrives i ett.
  • Er du i tvil om noe skal skrives i ett eller to ord, skrives det som regel i ett ord på norsk. Det er bare adjektiv som kan stå foran og til et annet ord uten å bli skrevet sammen med det.
    Eks.: langt hår, dyre klær

Oppgave

Logg inn
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern