10. Ett eller to ord?

fiskekake.jpg

Når du setter sammen to eller flere ord til et nytt ord, må du skrive dem sammen.
Eks.:
skrive+bord = skrivebord
syke+hus+avdeling = sykehusavdeling
frityr+stekt = frityrstekt

På engelsk er det vanlig å skrive ordene hver for seg, men på norsk skriver vi ordene i ett der det er mulig.
Eks.:
mobile phone (engelsk) - mobiltelefon (norsk)
temperature changes (engelsk) - temperaturforandringer (norsk)
climate conference(engelsk) - klimakonferanse(norsk)

På norsk kan vi også lage nye ord ved å sette sammen eksisterende sammensatte ord.
Eks.: fabrikkarbeider+lønn = fabrikkarbeiderlønn

Fire tips for å huske at sammenskriving av enkeltord er regelen på norsk.

  • Dreier det seg om en ting, skal ordet skrives i ett på norsk.
  • Kan et ord uttales i ett, skal det skrives i ett.
  • Ligger trykket på førsteleddet, skal det skrives i ett.
  • Er du i tvil om noe skal skrives i ett eller to ord, skrives det som regel i ett ord på norsk. Det er bare adjektiv som kan stå foran og til et annet ord uten å bli skrevet sammen med det.
    Eks.: langt hår, dyre klær

Oppgave

Logg inn
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern