Demo 5. Hva er fattigdom?

Leseforståelse

L10- India bente.jpg

Oppgave


Skriv inn ordene som mangler.

Vi har to begreper når gjelder fattigdom: Absolutt fattigdom relativ fattigdom.

I dag regner vi med ca. 10% av verdens befolkning lever i absolutt fattigdom. Disse menneskene får ikke dekket de grunnleggende behovene mat, klær, hus, helsetjenester og skolegang.

Relativ fattigdom er fattigdom sett i forhold hvordan de fleste i et land lever. Disse fattige har ikke tilgang til de godene størsteparten av befolkningen landet har. Men sammenliknet med dem som er absolutt fattige, har de det bra.

Fattigdom handler også om mangel trygghet, mulighet til å bestemme over eget liv og ha en anstendig levestandard.

Ekstremt fattige får så lite næring arbeidsinnsatsen blir kraftig redusert. Sultne barn lærer ikke så godt som de er velfødd. Mye i livet stagnerer.

Verdensbankens mål er utrydde ekstrem fattigdom innen år 2030. For å nå dette målet, må antall ekstremt fattige reduseres med 50 millioner mennesker hvert år.

Det er landsbygdene i Afrika sør for Sahara og i Sør-Asia at det bor flest fattige mennesker. De fattige byene har muligheter for å få en jobb. Det fødes flere barn på landsbygdene i storbyene, og da blir det flere munner å mette antall fattige øker.

talk.png

Finn en samtalepartner og diskuter: Er det fattigdom i Norge? Begrunn synspunktet ditt?

Lenke til video om hvorfor det blir fattigdom

Fasit i fasitmappen

Foto: B. Aabrek, Fagbokforlaget
Logg inn
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern