10. Språk og dialekter i Norge

Les om språket og lytt til opptak av dialekter.


spraak01.mp3 Info

I Norge har vi to språk: norsk og samisk

Samisk er samene sitt språk. Samene lærer både samisk og norsk på skolen. Norsk og samisk tilhører to helt forskjellige språkgrupper.

spraak02.mp3 Skriftspråk

Vi har to norske skriftspråk: bokmål og nynorsk. Grunnen til dette er at vi var i union med Danmark i nesten 400 år. I denne perioden ble det kun skrevet på dansk, og det norske skriftspråket ble glemt. Da unionen med Danmark ble oppløst, ble det laget et nytt norsk skriftspråk som kom i tillegg til det danske. De to skriftspråkene har utviklet seg og blitt mer og mer lik hverandre, men det er likevel vesentlige forskjeller på dem.

I dag skriver de fleste som bor i byene, bokmål. Ca. 11 % av befolkningen bruker nynorsk som sitt skriftsspråk.

spraak03.mp3 Talemål

I Norge har vi mange dialekter. Dialektene i byene har vært påvirket av dansk og tysk, mens dialektene på landsbygda har vært upåvirket fram til våre dager. Bruk kartet nedenfor og lytt til dialekter fra de ulike landsdelene.

 

Klikk på punktene på kartet og lytt til de ulike dialektprøvene.


talk.png Hva slags dialekt snakker de der du bor? Hvilke dialekter er vanskelig å forstå, synes du?


Oppgave

fakta.jpg Helsetninger

utskrift.jpg Utskriftversjon med ordliste
Logg inn
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern