7. Taushetserklæring

De fleste bedrifter krever taushetserklæring.

taushetserklaering.mp3

taushetserklaering_01.mp3
Taushetserklæring er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Den skal skrives under av begge parter. Med en slik avtale lover arbeidstaker taushetsplikt. Det vil si at hun eller han ikke skal gi opplysninger som kan skade de ansatte og bedriftens interesser. På skoler og helseinstitusjoner er det påbudt med taushetserklæring.

 

Eksempel på taushetserklæring som en bedrift krever av de ansatte:taushetserklaering_02.mp3 Taushetserklæring

Bedriftens navn: __________________________________________

Ansattes navn: ___________________________________________

Jeg bekrefter at jeg skal bevare absolutt taushet om forhold som jeg får kjennskap til ved mitt arbeid i bedriften Nilsen & Sønner AS.

Jeg er klar over at alvorlige brudd på taushetsplikten er oppsigelsesgrunn.

Jeg er også klar over at taushetsplikten gjelder etter at jeg har sluttet i bedriften.

Jeg har satt meg inn i taushetserklæringen og har mottatt kopi av erklæringen.

Sted og dato: _________________

________________________________
Underskrift ansatt

________________________________
Underskrift bedrift

 

Oppgave

fakta.jpg Ordstilling i leddsetninger

utskrift.jpg Utskriftversjon med ordliste
Video: Fagbokforlaget
Logg inn
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern