4. Diftongene ai, ei, au og øy. Ord og setninger

Lytt og øv deg på uttale av ord og setninger.

Ord

mai vei haug bøye
haike seil fortau støy

Setninger

Veien stoppet paaet hoeyde.mp3 Veien stoppet på en høyde.

De tok en pause paa Radoey.mp3 De tok en pause på Radøy.

En seilbaat laa fortoeyd ved kaien.mp3 En seilbåt lå fortøyd ved kaien.

Logg inn
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern