1. Lønn

Informasjonstekst

loenn.jpg

A2_ARB_03_01 del 1.mp3 Å ha en jobb er viktig for de fleste. Det motsatte er å være arbeidsløs. Alle ønsker å ha en jobb som de liker. Trivsel er også viktig. Noen trives best når de jobber sammen med andre, og noen trives best når de får jobbe alene. En nyere undersøkelse viser at et flertall av arbeidstakerne mener trivsel er viktigere enn lønn. 

A2_ARB_03_01 del 2.mp3 Vi trenger penger til mat, klær, bolig og reise. Lønn blir ofte bestemt etter hvor mye utdanning du har. En person som har en CV med mye utdanning og jobberfaring får normalt høyere lønn enn en person med lite utdanning og jobberfaring. 

A2_ARB_03_01 del 3.mp3 Du kan få lønn per time, timelønn,  eller per år, årslønn. Normalarbeidstid er 37,5 timer per uke. Når du blir ansatt, setter dere opp en avtale om lønn og arbeidstid. Avtalen skal være undertegnet av både arbeidstaker og arbeidsgiver. 

A2_ARB_03_01 del 4.mp3 Organisasjonene til arbeidstakerne og arbeidsgiverne har mye å si for hva lønna skal bli. De forhandler om lønn hvert år og blir enige om en tariffavtale.

A2_ARB_03_01 del 5.mp3 En ansatt skal ha feriepenger. For de fleste utbetales feriepengene i feriemåneden juli. Feriepengene er skattefrie.

 LO

Månedslønn.jpg

talk.png Hva mener du er en grei månedslønn?

Oppgave

Graf: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Logg inn
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern