DEMO Sevice og samferdsel: Kontormedarbeider

 

kontormedarbeider00.mp3

kontormedarb.jpgkontormedarbeider01.mp3
Jeg har alltid likt kontorarbeid. Da jeg var barn, var jeg med min mor på kontoret hennes, slik at jeg så hva kontorarbeid gikk ut på. Det var derfor enkelt for meg å velge utdanningsvei etter grunnskolen. Jeg valgte utdanningsprogrammet service- og samferdsel det første året på videregående skole, og det andre året tok jeg utdanningsprogrammet salg, service og sikkerhet.

Nå har jeg lærlingplass på kontoret i et firma som driver med salg av sportsartikler. Jeg kontakter tidsskrift og aviser og prøver å få dem til å reklamere for produktene våre. Jobben min består i å snakke med kunder, skrive brev og avtaler, skrive ut fakturaer og betale fakturaer. Jeg er også med på å føre regnskap for bedriften.

kontormedarbeider02.mp3
Alle brev, kontrakter og avtaler må arkiveres, og jeg har fått ansvaret for dette arbeidet. Alle bilag vedrørende regnskap skal også arkiveres.

Jeg har gode IKT-kunnskaper, og de kommer godt med, for i jobben bruker jeg tekstbehandling, regneark, database, regnskapsprogram, e-post og Internett.

kontormedarbeider03.mp3
Da jeg hadde vært lærling en stund, ble arbeidsoppgavene mine utvidet. Jeg er med på å beregne lønn til de ansatte. Og arbeidsoppgavene blir stadig utvidet, slik at jeg etter to år som lærling er klar til å ta fagbrevet.

Jeg synes jeg har fått mange interessante og varierte arbeidsoppgaver. Når jeg har tatt fagbrevet, har jeg tenkt å ta påbygging til generell studiekompetanse. Kanskje jeg kan utdanne meg videre til bedriftsøkonom. Foreløpig er dette planen min.

Fra Vil bli-katalogen

Aktuelle arbeidssteder

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er service, kundebehandling og veiledning skriftlig og muntlig informasjonsformidling kunnskapsorganisering og –flyt i dokument- og informasjonsbehandling innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler

Personlige egenskaper

En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder.

 

Slik blir du kontormedarbeider:


vilbli-kontor-2.jpg

Logg inn
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern