DEMO TIP: Verktøy

 

verktoy.mp3
vinkeljern.jpg

verktoy01.mp3
Vinkel

Før vi begynner å bearbeide et arbeidsstykke, må det merkes opp. Verktøy som brukes til oppmerking er blant annet rissenål, linjal, passer og vinkler.

skyveler.jpg

verktoy02.mp3
Skyvelære

Andre verktøy brukes til måling, som for eksempel skyvelære, linjal og meterstokk. Mange av måleverktøyene har digital avlesning. Skyvelære brukes til måling av ytre eller indre diameter. Skyvelæret på bildet er elektronisk.

vater.jpg

verktoy03.mp3
Vater

Vater brukes til både loddrett og vannrett justering.

fastnokkel2.jpg

verktoy04.mp3
Fastnøkkel

Verktøy til reparasjon og montering er blant annet tenger og nøkler av ulike typer. Fastnøkkelen kan ikke reguleres, men finnes i ulike størrelser.

pipenokkel.jpg

verktoy05.mp3
Leddnøkkel

Leddnøkkelen kan ikke reguleres, men finnes i ulike størrelser.

skiftenokkel.jpg

verktoy06.mp3
Skiftenøkkel

Skiftenøkkelen kan reguleres, men finnes allikevel i ulike størrelser.

rortang.jpg

verktoy07.mp3
Rørtang

Rørtangen kan reguleres, men finnes allikevel i ulike størrelser.

fil2.jpg

verktoy08.mp3
Fil og rasp

Filer og rasper finnes i ulike størrelser og med ulik grovhet i raspen.

skruestikke.jpg

verktoy09.mp3
Skrustikke

Skrustikka brukes til å holde fast arbeidsstykket mens du arbeider med det. Skrustikka festes på arbeidsbenken.

Logg inn
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern