DEMO Samfunnsfag: Kjønnsroller

kjoennsroller.mp3

stereotyper.jpg kjoennsroller01.mp3
Tradisjonelle oppfatninger er for eksempel at gutter skal være flinke med biler og at jenter skal være flinke til å lage mat. Menn blir sett på som det sterkeste og mest dominerende kjønnet. Kvinner blir sett på som det svake kjønn som har hatt lite å si i arbeidsliv og samfunnsliv. Vi gir på denne måten ulike kjønnsroller til gutter og jenter.

Rent biologisk er det forskjell på gutter og jenter. Kvinner kan føde barn, og menn er vanligvis fysisk sterkere enn kvinner. Spesielt i idretter og konkurranser kan man legge merke til forskjellen mellom kvinner og menn.

kjoennsroller02.mp3
Det ser ut til at vi behandles ulikt helt fra vi er små. Selv om foreldrene forsøker å behandle barna likt, er forventningene til gutter og jenter forskjellige. Jenter leker oftere med dukker, og de blir lært opp til husarbeid. Guttene etterlikner faren og er med på farens aktiviteter.

Også samfunnet har ulike forventninger til gutter og jenter. Både massemedia og reklame er med på å påvirke hvordan et menneske utvikler seg.


kjoennsroller03.mp3
Er kjønnsroller medfødt eller tillært?

Jenter er sosialisert inn i en rolle der de påtar seg ansvaret for andres behov. Dette er ingenting som sitter i genene, men det er fastgrodde vaner, og dem tar det tid å endre på.
Religion og kultur er også bakgrunn for forskjellig syn på hva kvinner og menn bør gjøre.
Sønner

Dikt av Sidsel Mørck

soenner.mp3

sonnerli.jpg

Det er klart
at de heller vil ligne far
som pusser båten
enn mor som pusser vinduer.

Det er klart
at de heller vil ligne far
som smører motoren
enn mor som smører niste.

Det er klart
at de heller vil ligne far
som drar opp fisken
enn mor som steker den.

Det er klart
at de heller vil ligne far
som hviler middag
enn mor som vasker opp.

Det er klart
at de vil bli menn.

Tekst: Sidsel Mørck
Illustrasjon: Albert Edelfeldt

Logg inn
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern