DEMO Byggfag: Gammel norsk byggetradisjon

 

gammel_norsk.mp3

stavkirke.jpg gammel_norsk01.mp3
Urnes stavkirke fra 1100-tallet.

Bygd av furu. Vannrette grunnbjelker med en loddrett stokk i hvert hjørne. Bordene mellom stokkene står loddrett (staver). Overflatebehandlet med tjære. Tekket med trespon. Merk deg at her er få og små vinduer og dører.
hus.jpg gammel_norsk02.mp3
Gammelt gårdstun fra Flåm fra 1800-tallet

Bygningene er bygd av tømmer som er laftet. Det vil si at hver tømmerstokk er hugget ut i enden slik at stokkene kan settes oppå hverandre. Mellomrommet mellom tømmerstokkene ble tettet med mose. På dette gårdstunet er det ca. 25 hus.
tommerhus.jpg gammel_norsk03.mp3
Tømmerhus fra Øst-Finnmark, 1800-tallet

Tømmeret er fraktet fra Russland. Bygningen er laftet. Tekket med never og torv. Huset ble brukt av fiskere.
koye.jpg gammel_norsk04.mp3
Tømmerkoie fra Østerdalen, 1800-tallet

Lite hus der tømmerhoggerne bodde under hogsten. Laftet tømmer, tekket med never og torv.
mundal.jpg gammel_norsk05.mp3
Mundal hotell i Sogn fra slutten av 1800-tallet

En gammel trebygning inspirert av utenlandsk byggeskikk.
trehus-1.jpg gammel_norsk06.mp3
Trehus fra tidlig 1900-tall

Liggende panel. Taket er valmet og tekket med hollandsk takstein som er glassert.

Logg inn
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern