DEMO Realfag: Måleenheter

maalenheter.mp3

målogvekt.jpg

maalenheter01.mp3
Vi diskuterer ofte med folk som har andre meninger enn oss. For at diskusjonen ikke skal bli bare kaos, må vi være enige om hva de enkelte ordene betyr. I matematikken definerer vi hva de enkelte ordene betyr, slik av vi ikke snakker forbi hverandre.

Vi har måleenheter. Det finnes mange ulike måleenheter. Hvert fagområde har sine egne måleenheter, og de har forandret seg gjennom tidene. Fagfolk fra de ulike fagområdene kommer sammen og blir enige om hvilke måleenheter de skal bruke, og hva de betyr. Definisjonen av en meter er et godt eksempel på dette. En meter skal være en meter i alle land.

Desimaltall

maalenheter02.mp3
Vi kommer her tilbake til 10-tall-systemet, og vi ser på de vanligste ordene som blir brukt.
kilo = 1000
desi = en tidel, 1/10, 0,1 (det er av dette ordet vi får uttrykket desimal)
centi = en hundredel, 1/100, 0,01
milli = en tusendel, 1/1000, 0,001

Grunnenheten bestemmer hva vi måler.
I lengde er grunnenheten meter (m), og når vi måler mengde (vekt),er grunnenheten gram (g).
Volum av væsker måler vi ofte i liter.

maalenheter03.mp3
For lengde har vi

1 km = 1 kilometer = 1000 m (kilo betyr 1000)metermål2.jpg
1 dm = 1 desimeter = 0,1 m (desi betyr en tidel)
1 cm = 1 centimeter = 0,01 m
1 mm = 1 millimeter = 0,001 m

Vi bruker ofte en tabell når vi skal "gjøre om" (forandre fra) en enhet til en annen.

tallhustabell_1.jpg

3.3. kjokkenvekt.jpgHer ser vi at 12,356 m = 123,56 dm = 1235,6 cm = 12 356 mm
For store lengder bruker vi og mil. 1 mil er 10 km = 10 000 m
Fra dm til m - du flytter komma en plass til venstre.
Fra m til dm - du flytter komma en plass til høyre.


maalenheter04.mp3
For vekt har vi
1 kg
= 1 kilogram = 1000 g (kilo betyr 1000)
1 mg = 1 milligram = 0,001 g

tallhustabell_2.jpg

3.3. litermaal.jpg maalenheter05.mp3
For volum har vi
1 dl
= 1 desiliter = 0,1 l (desi betyr en tidel)
1 cl = 1 centiliter = 0,01 l
1 ml = 1 milliliter = 0,001 l

tallhustabell_3.jpg

Når vi regner ut volum, bruker vi ofte kubikkmeter (m3) og kubikkdesimeter (dm3).
1 liter = 1 dm3

Vi har mange flere måleenheter enn dette, både for svært store tall og svært små tall. Disse vil du møte i andre fag.

Fremdeles blir mange av de gamle måleenhetene brukt. Disse kan også variere fra land til land. Men det finnes tabeller eller omregningskalkulatorer, slik at alle tall kan skrives i 10-tallsystemet.

Kjenner du til andre måleenheter som er i vanlig bruk i Norge eller i andre land?

Kan du skrive dem i 10-tallsystemet?

Rubiks kube.jpg

Logg inn
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern