DEMO Modul 2: Fredssang

Dikt av Bertholdt Brecht

kunst-ansikt.jpg

fredssang.mp3

fredssang01.mp3
Fred over alle på jorden.
Fred over arbeidet vårt.
Måtte det alltid ernære
dem som arbeider hårdt.

Fred over alle i landet.
Fred over oss i vår by.
Måtte den alltid gi hus til
dem som gir andre ly.

Fred over oss her i hjemmet.
Fred over naboen vår.
Måtte en fredelig nabo
være i fred hvor han går.

fredssang02.mp3
Fred over Krasnaja-plassen
og Lincolns monument
og Brandenburger-porten
og fanen som der er tent.

Fred over barn i Korea
og arbeidsfolket i Ruhr.
Fred over NewYorks sjåfører
og kulier i Singapore.

Fred over nordiske bønder
og bønder på Trinidad.
Fred over gode og lærde
i Oxford og Leningrad.

Fred over barnet i vuggen
og over den som skal dø.
Måtte vår jord bli oss vennlig
og gi oss det daglige brød.

 

utskrift.jpg Utskriftversjon med ordliste
Logg inn
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern